Công trình bí ẩn 25.000 năm tuổi được xây dựng từ xương của 60 con voi ma mút được khai quật
Công trình bí ẩn 25.000 năm tuổi được xây dựng từ xương của 60 con voi ma mút được khai quật

Công trình bí ẩn 25.000 năm tuổi được xây dựng từ xương của 60 con voi ma mút được khai quật

Kìa con cá Oarfish khổng lồ: “Quái vật biển” Serpentine này có thể đã truyền cảm hứng cho văn hóa dân gian cổ đại
Kìa con cá Oarfish khổng lồ: “Quái vật biển” Serpentine này có thể đã truyền cảm hứng cho văn hóa dân gian cổ đại

Kìa con cá Oarfish khổng lồ: 'Quái vật biển' Serpentine này có thể đã truyền cảm hứng cho văn hóa dân gian cổ đại